Våldet håller i sig i Uppsala

Statistik från Brå visar att våldsbrotten ökade

NYHETER

Våldsbrotten ökar i Uppsala.

Det visar statistik från Brå, Brottsförebyggande rådet.

– Våldsbrotten ökar generellt, det har varit så de senare åren, säger Leif Petersson, statistiker på Brå.

2005 begicks 944 våldsbrott per 100 000 invånare i Uppsala. Förra året ökade den siffran till 950, vilket visar att våldsbrotten håller kvar staden i sitt grepp.

– Våldsbrotten ökar generellt. Stöldbrott och andra vardagsbrott, de har minskat medan våldsbrotten har ökat i anmälningsstatistiken, säger Leif Petersson till aftonbladet.se.

Vad man inte riktigt vet är om det är anmälningsbenägenheten, eller de faktiska brotten som har stigit.

– Där brukar man vara lite försiktigt och säga att båda spelar roll.

Kommunens befolkningsstruktur, som invånarnas ålder och kön, är en förklaring till brottsmängden.

Dessutom påverkas den anmälda brottsligheten av om det i kommunen eller stadsdelen ofta vistas betydligt fler människor – än den bofasta befolkningen. Det gäller till exempel storstädernas centrala stadsdelar där affärer och nöjesinrättningar lockar många människor, uppger Brå.

– Där det passerar mycket folk, i centrumen i storstäderna till exempel, är det större brottslighet än i omgivningarna, säger Leif Petersson.

Till kategorin ”våldsbrott” räknas mord, dråp, barnadråp och misshandel med och utan dödlig utgång, våldtäkt inklusive grov våldtäkt, grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning, våld mot tjänsteman samt rån inklusive grovt rån.

Uppsala ligger fortfarande under snittet i landet, som 2006 var 1 079 per 100 000 invånare.

Emma Löfgren