Chockökning av våld i Jönköping

Men polisens arbete har gett resultat

NYHETER

Våldsbrotten ökar i Jönköping – rejält.

Det visar statistik från Brå, Brottsförebyggande rådet.

– Misshandelsbrotten är den stora delen i det där, säger kommissarie Pehr Johansson vid jönköpingspolisen.

2005 begicks 896 brott per 100 000 invånare i Jönköping. Förra året ökade den siffran till 1 010.

– Våldsbrotten ökar generellt. Stöldbrott och andra vardagsbrott, de har minskat medan våldsbrotten har ökat i anmälningsstatistiken, säger Leif Petersson till aftonbladet.se.

Vad man inte riktigt vet är om det är anmälningsbenägenheten, eller de faktiska brotten som har stigit.

– Där brukar man vara lite försiktigt och säga att båda spelar roll.

Kommissarie Pehr Johansson säger till aftonbladet.se att den stora ökningen mestadels handlar om ett stigande våld inom familjen.

– Om man tittar på misshandel utomhus har den inte ökat nämnvärt sedan förra året. Vi har försökt satsa på att synas på stan under helgkvällar, säger han.

– Det som ökar tror jag är mer kopplat till familjebråk och inomhus på restauranger, det är svårt att förebygga. Misshandelsbrotten går upp i hela Sverige, det är väl trenden.

Våldsbrotten är i fokus i jönköpingspolisensarbete och genom att synas på stan har man enligt Pehr Johansson lyckats minska de grova misshandelsfallen utomhus.

– Grov misshandel har mer än halverats och där hoppas vi och tror att vårt arbete gör att vi kan avbryta eller få gärningsmän att besinna sig, säger Pehr Johansson.

Emma Löfgren