Farligt fågelvirus i Storbritannien

Har konstaterats på kalkonfarm där 2 600 fåglar dött i influensa

NYHETER

Bryssel

Det farliga fågelviruset H5N1 har konstaterats hos brittiska kalkoner.

Det är första gången det hittas hos fjäderfä i Storbritannien, och det är hos en av landets största uppfödare fåglarna blivit sjuka.

EU-kommissionen bekräftade på lördagen att det är H5N1-viruset som hittats. Viruset fanns hos kalkoner på en farm i Holton i grevskapet Suffolk där 2 600 fåglar dött i influensa.

På kvällen meddelade regeringen att det är samma form av viruset som tidigare smittat till människor och krävt dödsoffer i främst Asien.

Uppfödaren Bernard Matthews är ägare till en av landets största kalkonfarmer. Den ligger i ett område där fjäderfä av olika arter föds upp. Man överväger nu att avliva 160 000 tamfåglar för att hindra viruset från att spridas.

Skyddszoner

Brittiska myndigheter har infört skyddszoner och rörelserestriktioner kring kalkonfarmen. Bland annat måste fjäderfä i trakten hållas inomhus.

Fler regelskärpningar är att vänta enligt miljödepartementet. Bland annat kommer utställningar av fjäderfä, till exempel vid lantbruksmässor, att stoppas. Uppfödarna uppmanas att noga övervaka sina fågelbesättningar.

Däremot avråds inte konsumenter från att köpa kalkon- och hönsprodukter. Tvärtom anförs åtgärderna som bevis på hur effektiv kontrollen är. Det brittiska lantbruket genomgick en hård skola i samband med galna ko-sjukan för några år sedan, som också gjorde en stor del av konsumenterna mer kritiska.

Hårda regler

Även Norge införde på lördagen restriktioner till följd av det brittiska larmet. I södra Norge ända upp till Tröndelag måste fjäderfä hållas inomhus, skriver nyhetsbyrån NTB.

Det hårda regelverk som träder i kraft när smittan konstateras beror dels på att influensan är så pass allvarlig för fåglar, dels på att viruset i händelse av att det förändras också kan bli farligare för människan.

Jordbruksverket i Sverige kommer dock inte att införa nya regler.

- Vi har redan ett antal restriktioner på plats. I dagsläget anser våra experter att det räcker, säger Robert ter Horst, chef för verkets smittbekämpningsenhet, till TT.

Restriktionerna trädde i kraft i september förra året och innebär bland annat att fjäderfän får gå utomhus inhägnade. När de får foder och vatten ska det ske inomhus eller under ett skydd som stoppar all kontakt med vilda and- och vadarfåglar.

Robert ter Horst säger att det sker en aktiv övervakning av vilda fåglar för att hitta eventuellt smittade fåglar.

Hur smittan kom in bland kalkonerna i Suffolk vet man inte. Fåglarna på farmen lever i stora hangarer.

Det är andra gången i år som H5N1 konstateras i ett EU-land. Det första utbrottet inträffade i södra Ungern.

TT-AFP