DNA-prov avslöjar otrohet

Svaret skickas med posten inom två veckor

NYHETER

Misstänker du att din partner har varit otrogen?

Med hjälp av ett DNA-prov kan du kontrollera om du har fog för dina misstankar.

För några tusenlappar står ett svenskt företag till tjänst med analys och svaret får du inom två veckor.

Saliv, slidsekret och spermafläckar på exempelvis kläder kan avslöja ens partners otrohet genom ett enkelt DNA-test.

Det är det svenska företaget Pappatest.se som erbjuder tjänsten och analysen genomförs sedan i ett amerikanskt laboratorium.

– Om exempelvis en kvinna har fläckar i underkläderna så kan man analysera dessa. Vi kan få fram en DNA-profil och se om det är manligt DNA och även jämföra med makens eller sambons DNA-profil. Är det inte hans så har kvinnan något att förklara, säger Bo Erlandsson som sköter kundsupporten på pappatest.se till aftonbladet.se

I första hand erbjuder företaget analyser av faderskap och syskonskap.

Varför erbjuder ni den här nya otrohetsanalysen?

– Det här är inget vi går ut och annonserar med för det kan uppfattas som oseriöst. Men tekniken ger den möjligheten och labbet erbjuder den tjänsten och vi vill vara kompletta, säger Bo Erlandsson.

Två veckors väntan

Kostnaden för DNA-analys varierar. Men för ett prov från underkläder är priset 2 500 kronor.

– Provet skickas till vårt labb i USA och sedan kommer svaret tillbaka efter ungefär två veckor. Då har vi DNA-profil på fläcken. Men det är inte alltid som det är analyserbart. Exempelvis kan mögel förstöra DNA men i mellan 50 och 60 procent så lyckas vi.

Enligt Bo Erlandsson är det svårt att säga hur gammalt ett prov kan vara för att det ska gå att analysera.

– Det beror på hur det har förvarats. Har provet förvarats i plast har det ofta förstörts då det bildats mögel som är rena döden för DNA. Provet ska förvaras i ett papperskuvert och helst vara så fräscht som möjligt.

Måste man betala även om provet inte gick att analysera?

– Ja, det måste man. Men en ny DNA-analys kostar då endast 595 kr. Vi behåller då de DNA-profiler man har från kunden som jämförelsematerial och därför blir det billigare.

Enligt Bo Erlandsson är resultaten från DNA-analyserna mycket tillförlitliga.

– Vi har 16 markörer och det är 3 fler än polisen har. Vi har de 13 DNA-markörer som de har plus ytterligare tre.

Hur många kunder har ni haft hittills?

– Vi startade för ett år sedan och hade förra året cirka 400 analyser. Det var över förväntan och DNA-analyserna har blivit populära. Mest efterfrågat är faderskapstest och syskontest. Endast ett fåtal har än så länge gjort otrohetstest.

Läs mer:

Susanna Vidlund