Tänder, en klassfråga?

Sandra: Svenska folket måste kunna få le!

NYHETER
Foto: <rod>LÄSARBILD</rod>
Sandra Wallin tycker att alla ska ha råd att gå till tandläkaren.

Om jag var stadsminister för en dag skulle jag införa billigare tandvård. Jag skulle vilja införa billigare tandvård därför att alla människor ska må bra och ha friska tänder. De ska oavsett inkomst ha samma förutsättningar att gå till tandläkaren. Att ha dåliga tänder kan vara en social nackdel, svenska folket måste kunna få le! Dåliga tänder medför att man kanske inte kan äta all sorts mat. Dåliga tänder kan också ge upphov till munsjukdomar och smärta.

Idag ingår inte tandvård i sjukvårdsförsäkringen i Sverige. Alltså är tandvården väldigt dyr, och alla har inte råd att fixa sina tänder. Upp till 19 år är det gratis, men sen då? Tänderna ska väl hålla hela livet?

En del människor drar hellre ut dåliga tänder än att laga dem, eftersom att detta är billigare.

En av nackdelarna med billigare tandvård kan vara att kostnaden ökar för staten på grund av att staten går in och betalar mellanskillnaden mellan vad patienten betalar och den verkliga kostnaden som tandläkaren tar ut (subvention). En annan nackdel kan vara att priskonkurrensen försvinner bland tandläkarna, och även då bidrar detta till högre kostnader för staten. Väntetiderna kommer också att bli längre om tandvården blir billigare. Hur löser vi detta?

Staten bestämmer priserna för de olika ingreppen, vilket leder till att alla tandläkare får ta lika mycket betalt för samma typ av arbete, så att inte priserna skenar iväg uppåt. Tandläkarna väljer själv om de vill vara med i systemet. Detta löser även problemet med konkurrensen eftersom staten bestämmer priserna. På samma sätt fungerar det idag inom sjukvården där all sjukvård kostar lika mycket. Angående väntetiderna så är det fritt fram för folket att utbilda sig till tandläkare. Fler folk kommer att gå till tandläkaren och därför blir det fler arbetstillfällen.

När jag blir stadsminister för en dag, ska jag införa billigare tandvård. Då kommer folket både våga och vilja gå med ett friskt leende på läpparna!

Om jag vore statsminister för en dag...

Läs elevernas debattartiklar.

Sandra Wallin