Kommuner måste inte ordna kvällsdagis

NYHETER

Landets kommuner har ingen skyldighet att anordna barnomsorg på obekväm arbetstid, slog regeringsrätten slutligen fast i en dom på måndagen.

Det skulle, skriver regeringsrätten, ”leda för långt att uppställa ett generellt krav på att verksamhet skall kunna erbjudas även på andra tider än vad som kan anses som normal arbetstid på dagtid under vardagar”.

TCO sparkar dock bakut, kräver ändring av skollagen, befarar att domen blir prejudicerande och att kommunerna nu av besparingsskäl passar på att dra in verksamheten för de cirka 3 000 barn som i dag får omsorg på obekväm arbetstid.

TT