Livsfarliga bomber på drift

NYHETER

Fyra livsfarliga fyrverkeripjäser, så kallade salutbomber med beteckningen 1.1, har stulits i samband med ett inbrott i ett skyddsrum vid Hässlö flygplats utanför Västerås.

Enligt Irina Ericson, vakthavande vid polisen i Västmanlands län, är det förenat med direkt livsfara att befinna sig närmare än en meter från en salutbomb som har tänts på. Inom tio meter från bomben riskerar man bestående hörselskador.

Vid inbrottet, som ägde rum någon gång mellan den 25 december och den 3 februari, har även ett okänt antal mindre farliga bomber stulits.

TT