Vindkraft ska ersätta kärnkraften i Skåne

Två stora byggen i havet utanför Skåne bara början på satsning

1 av 2
I havet vid Lillgrund byggs just nu 48 vindkraftverk. Foto: Hans Blomberg
NYHETER

Skåne satsar stort på vindkraft. Utöver de 200 vindkraftverk som redan finns på land, planeras nu flera stora kraftstationer till havs.

Redan nu byggs 48 vindkraftverk i havet vid Lillgrund, sydost om Öresundsbron. Elen som ska produceras är tänkt att kunna försörja 60 000 hushåll.

- Förutom dessa kraftverk, planeras andra, betydligt större projekt i södra Sverige. I havet strax utanför Trelleborg finns till exempel långt framskridna planer om 128 stora kraftverk som tillsammans ska generera 6-7 gånger mer el än kraftstationen i Lillgrund, berättar Jon Larsen, handläggare för marina ärenden på länsstyrelsen i Skåne.

Ersätta Barsebäck

Men inte nog med det. Den totala storsatsningen på vindkraft i Skåne fram till år 2016 kommer till stor del kunna ersätta det nedlagda kärnkraftverket Barsebäck när det gäller kapaciteten av elproduktion.

- Den totala satsningen på vindkraft i Skåne kommer att motsvara tre fjärdedelar av Barsebäcks kapacitet, säger Jon Larsen.

Ökad blåst

Teorier finns om att den globala uppvärmningen har ökat blåsten, och att det nu därför är läge att satsa på just vindkraftverk, men enligt Carin Nilsson, doktorand i naturgeografi vid Lunds universitet, är det för tidigt att dra sådana slutsatser. Hon har tittat på de mätningar i vindstyrka i södra Sverige som gjorts under hela 1900-talet.

- Vindstyrkan har varierat under seklet, så man kan inte dra några generella slutsatser. Däremot har vi inte någon data från de senaste sju åren, så man kan inte utesluta att det kan ha skett en förändring.

Första steget

Ingegerd Bills, kommunikationschef på Vattenfall, energibolaget som står bakom kraftstationen i Lilllgrund, framhåller att denna station bara är första steget vindkraftssatsningen till år 2016.

- Då beräknar vi kunna försörja 1,6 miljoner hushåll med el generad av vindkraft.

Lotta Narvehed