Göteborgarna - bäst i trafiken

NYHETER

Antalet svårt skadade i Göteborgstrafiken minskade under 2006. Nu utnämns staden till ”svensk mästare i trafiksäkerhetsarbete”.

Foto: ANDERS DEROS
20 personer färre skadades i fjol i trafiken jämfört med 2005.

20 färre skadades i Göteborgstrafiken i fjol jämfört med 2005 då siffran var uppe i 325. Det är ett resultat av Göteborgs så kallade hastighetssäkring.

Sänkt hastighet vid korsningar, fler cirkulationsplatser och förhöjda gångpassager hör till framgångsreceptet.

– Ett av målen är att anpassa gatumiljön så att gående samt cyklister tål att möta biltrafiken, säger

Suzanne Andersson som är trafiksäkerhetssamordnare på trafikkontoret i Göteborg.

Studiebesök från hela Europa

Enligt Suzanne Andersson är ”Göteborgsmodellen” något som många nu vill ta del av.

– Det kommer hit intresserade på studiebesök från andra EU-länder samt andra kommuner i landet.

Oftast vill de veta hur Göteborgs stad jobbar rent praktiskt för att minska antalet trafikolyckor.

– Vi brukar bland annat berätta om vårt jobb med att kolla upp sjukhusens statistik över olycksdrabbade. Många kommuner har bara tillgång till polisens siffror och då missar man många gång- och cykelolyckor, säger hon.

Göteborg har bland annat därför utnämnts till ”svensk mästare i trafiksäkerhetsarbete” samt nationell förebild.

Linda Asmar (.se)