Landskrona centrum ska kameraövervakas

16 kameror ska sättas upp

NYHETER

Landskrona kommun får tillstånd att sätta upp övervakningskameror i centrum av staden. Det beslutade länsstyrelsen i dag. Men inte fullt ut i den omfattning som man ansökt om.

Tillståndet innehåller begränsningar både när det gäller kameror och dagar som kameraövervakningen får bedrivas.

– Vår uppgift är att göra en avvägning mellan övervakningsbehovet och den personliga integriteten, säger chefsjurist Per Almström. Därför har vi varit något restriktiva.

Kommunen ansökte om att få sätta upp 18 kameror på ett antal gator i centrum, men länsstyrelsen säger bara ja till 16 av dem. Dessutom begränsas övervakningen till veckosluten. Kamerorna får vara igång mellan klockan 21 och 06 fredag till måndag.

TT