100 000 höns avlivade

Salmonellan har spridit sig till ytterligare sju gårdar

NYHETER

Hundratusen höns och kycklingar har avlivats på grund av salmonella på sju gårdar i Skåne och Småland.

- Vi kan aldrig vinna kampen mot salmonellan, säger Lennart Sjöland, länsveterinär i Skåne.

Ett rutinprov avslöjade smittan bland avelsdjur på en gård utanför Lund i mitten av december. Djurens ägg har sedan smittat ett kläckeri i Teckomatorp som sålt kycklingar vidare och smittat ytterligare fyra gårdar i Skåne, en på Öland och en norr om Kalmar. Hur avelsdjuren smittats från början vet man inte.

– Tyvärr brukar det vara väldigt knepigt att förklara hur salmonella kommit in i en flock. Smittan finns i foderråvaror, hos vilda fåglar, möss och råttor. Det är sällan som man absolut kan fastställa hur smittan har introducerats, säger länsveterinär Lennart Sjöland.

Ojämn kamp

Kampen mot salmonellan är ojämn, säger han och en strid som aldrig definitivt kan vinnas.

– Men går man riktigt långt tillbaka, till 1970-talet, så är det ingenting jämfört med hur det var då. En viktig förklaring är att allt foder till kycklingar och höns nu måste värmebehandlas för att döda salmonellabakterier, säger Sjöland.

Troligen har ingen människa smittats.

– De här fåglarna är långt ifrån de generationer av djur som blir mat. Avelsdjur ligger mer än ett halvår i tid före det som blir broilers i affärerna, säger Sjöland.

Sverige ska ju egentligen inte alls ha salmonella, det håller han med om, men säger att inget land är helt fritt från bakterien.

– Ser man till de mätningar som görs på köttet har Sverige väldigt lite salmonella. Det är hur livsmedlen ser ut som räknas.

Fodersmitta

Men skyddsnätet kan aldrig bli hundraprocentigt, säger han. Salmonella kan alltid komma in med foder eller nya djur. Det viktiga är att upptäcka den tidigt.

Den här gången upptäcktes smittan ”mellantidigt” trots att stickprov tas minst en gång i månaden. Därför vill Sjöland ha bättre provtagningsmetoder. Med nuvarande träckprov är säkerheten runt 60–70 procent.

– Vi är på väg att införa så kallade sockprov. Då klampar man runt i stallarna med särskilda sockor på fötterna där det fastnar saker som sedan provtas och ger bättre täckning av smittläget, säger han.

De sju gårdarna är avspärrade och sanering pågår, en process som tar minst en månad. För den här gången har smittan stoppats, hoppas Lennart Sjöland.

Britt Ledberg/TT