Klinikchefer kräver ledningens avgång

Är för långt från verksamheten

NYHETER

15 klinikchefer på Centrallasarettet i Västerås skriver i ett protestbrev att landstingsledningen bör avgå. Kritiken riktar sig i första hand mot landstingsdirektören, skriver Vestmanlands Läns Tidning.

Klinikcheferna tycker att det saknas en långsiktig plan och samordning mellan divisionerna.

- Vi ser inte i vilken riktning man vill gå. Varje division jobbar bra för sig, men det är i arbetet mellan dem som det brister, säger Per Weitz, klinikchef för öron-näsa-hals och talesman för de som skrivit under protestbrevet, till Vestmanlands Läns Tidning.

För långt från verksamheten

Per Weitz och hans kollegor tycker också att landstingsledningen är för långt från verksamheten.

- Ett bra exempel är när de lämnade en skrivelse till den politiska ledningen om hur vårdgarantin fungerat. Den hade aldrig varit ute på remiss och ingen dialog hade förts med verksamheten. Och vissa påståenden i skrivelsen var ju helt felaktiga. Sådana gap ska det inte vara, säger han till VLT.

"Han har vårt förtroende"

Landstingsdirektören själv har avböjt att kommentera kritiken utan hänvisar till den landstingsrådet Magnus Edlund (m).

- När den nya alliansen i landstinget frågade landstingsdirektören Jan Brithon om han stod till vårt förfogande blev vi jätteglada när han tackade ja. Han har vårt förtroende. Så om det är ett huvud på ett silverfat de vill ha, så kan jag inte erbjuda det, säger Magnus Edlund till VLT.

Maria Soläng