Männen har makten länet

70 procent av de inflytelserika politiska uppdragen innehas av män

NYHETER

Det är en bit kvar till jämställdhet i kommunalpolitiken. Än i dag har män merparten av de viktigaste politiska uppdragen.

– Det är ett problem, säger Kerstin Lilje, jämställdhetsexpert på länsstyrelsen i Örebro.

I dag är det 47 procent av de förtroendevalda politikerna i kommunfullmäktige kvinnor. Men ju högre upp du kommer i den politiska hierarkin, desto sämre ställt är det med jämställdheten.

Faktum är att på 70 procent av ordförandeposterna i kommun- och landstingspolitiska nämnder, fullmäktige och styrelser sitter män. Det visar en undersökning från länsstyrelsen i Örebro län.

– Det är kring ordföranden som makten kretsar. Och det är framför allt kring nätverken mellan maktens aktörer som besluten formas, säger Kerstin Lilje.

Olika erfarenheter

För att få olika infallsvinklar säger Kerstin Lilje att det är viktigt med en bred representation, både vad det gäller kön, ålder och etnicitet.

– Fortfarande har män och kvinnor olika villkor och erfarenheter. Det gör att man uppmärksammar olika saker och har lite olika perspektiv. Därför är det bra med blandade grupper.

Maria Soläng