Slöjmålet upp i rätten

De två kvinnorna kastades ut ur simhallen

NYHETER

I går mötte Göteborgs stad diskrimineringsombudsmannen i tingsrätten. Tvisten gäller om två kvinnor utsatts för olaga diskriminering i Kärra simhall.

Hayal Eroglu och Houda Morabet nekades att vistas i Kärra simhall med sina slöjor. Foto: KAMERAPRESS.SE

Så gott som samtliga lokala medier fanns på plats när huvudförhandlingen inleddes i Göteborgs tingsrätt i går förmiddag.

Målet gäller huruvida Hayal Eroglu och Houda Morabet blev diskriminerade av badvakter i Kärra simhall eller inte. De fick båda tillsägelser om sina kläder, som enligt badpersonalen inte överensstämde med badets policy för hur föräldrar som vaktar sina barn ska vara klädda.

Följt reglerna

Enligt diskriminerings- ombudsmannen, DO, har kvinnorna följt de regler som gäller i badet. När de ändå blivit ombedda att lämna badet eller fått påpekanden om sin klädsel anser DO att de utsatts för olaglig diskriminering.

Göteborgs stad, som är huvudman för simhallen, anser å sin sida att badpersonalen följt de regler som gäller och värnat säkerhet och hygien.

Under förhandlingen visade Houda Morabet och Hayal Eroglu de kläder de haft i simhallen. En representant från livräddningssällskapet, som kallats av DO, bedömde inte att kläderna skulle innebära någon säkerhetsrisk.

Tre badvakter förhördes

De tre badvakter som varit inblandade i händelserna förhördes.

– Två av dem var säkra på att de kläder som visats inte var desamma som kvinnorna burit i simhallen, säger stadsjurist Gunnar Andersson som för kommunens talan i rätten.

Göteborgs stad hade även kallat en lärare som vittnade om att han och hans elever fått tillsägelser de gånger de inte haft rätt kläder i simhallen.

Huvudförhandlingen fortsätter i dag, och därefter kommer rådman Ove Lindström att meddela när han tänker förkunna dom i målet.

Läs mer

Karolina Vikingsson (.se)