Vad gör du åt klimathotet?

NYHETER

Människans utsläpp av växthusgaser påverkar Sveriges och jordens klimat.

Vad gör politikerna åt utsläppen?

Aftonbladet frågade riksdagens 349 ledamöter.

Anders Åkesson (c).

I dag Anders Åkesson (c).

Måste vi ändra livsstil för att kunna hejda den globala uppvärmningen?

– Ja, till exempel genom att finna smartare och mer resurssnåla sätt att producera saker, att bo, att resa och så vidare så att vi kan fortsätta att utveckla och driva vårt samhälle utan att det tär på ändliga resurser. Det behöver inte innebära att vi får det sämre, men annorlunda.

Vilket politiskt beslut är viktigast för att vi ska kunna minska utsläppen av växthusgaser i Sverige?

– Inget enskilt beslut, men genom att följa upp vårt åtagande att minska våra utsläpp av växthusgaser med 30 procent.

Regeringen har utlovat en skattereduktion på 10 000 kronor för privatköp av miljöbilar. Är rabatt på miljöbilar en bra idé för att minska utsläppen? I så fall hur hög bör den vara?

– Ja, det är ett bra sätt. Minst 10 000 kronor.

Joachim Kerpner

ARTIKELN HANDLAR OM