Underkänt för intensivvården

Västerås bland de sämre i Sverige

NYHETER

Är du sjuk i Västerås och måste åka till intensiven kanske du ska åka till Örebro i stället . I Västerås nämligen är intensivvården sämre än på många andra ställen i landet.

– Det är förvånande, säger Stefan Ström, chef för intensivvården i Västerås.

Det är den ideella föreningen svenska intensivvårdsregistret, SIR, som har gjort en kvalitetsranking av intensivvården i Sverige. SIR består av alla intensivvårdsavdelningar i landet.

Bland annat har man titta på hur många som dör efter att patienten skrivits in på avdelningen och fått intensivvård eller respiratorhjälp.

Bättre 2005

– Det är lite förvånande för 2005 låg vi väldigt bra till, säger Stefan Ström, chef för intensivvården i Västerås.

Intensivvården på centrallasarettet i Västerås hamnar långt ner på "bästa listan", plats 29 av 39 i Sverige. Örebro ligger trea.

Viktigt att vården gagnar rätt person

Stefan Ström har inte hunnit titta närmare på undersökningen men han tror att en förklaring till Västerås placering kan vara att de alltid försöker se till patientens bästa. Det kan vara så att de i vissa fall bedömer att det är meningslöst med alla insatser och därför drar ner på dem.

– Det är en etiskt viktig sak att vården gagnar den som utsätts för den – patienten.

Han säger att det alltid går att behandla patienter men att det är viktigt med en helhetssyn och fråga sig hur länge det är meningsfullt.

– Vi måste analysera och granska vad de här betyder. Och sedan se om det är något vi måste ändra på.

Maria Soläng