Studsmattor farligare än trafiken

"Dubbelt så farligt att hoppa studsmatta"

Foto: Lars Rosengren
NYHETER

Risken att skada sig är större om man hoppar på en studsmatta än om man vistas i trafiken.

Unga människor får whiplash-skador av att göra volter och landa på huvudet, visar en ny studie.

Den första svenska studien om trädgårdsfenomenet studsmattor visar hur farlig leken faktiskt är.

- Särskilt oroande är nack- och skallskadorna som kan leda till förlamning och dödsfall, säger professor Ulf Björnstig, som ansvarar för den nya studien, till Svenska Dagbladet.

2,2 gånger farligare

Studien visar att barn och tonåringar löper 2,2 gånger högre risk att skadas i samband med hopp på studsmatta än i trafiken, skriver SvD.

Resultatet bygger på enkäter som patienter med hoppskador på Norrlands universitetssjukhus fyllt i.

Totalt rapporterades 184 skadefall under den tid som studien rör sig. Från 2001 till 2005 ökade antalet hoppskadade från 8 till 93 fall per år. De vanligaste skadorna är stukade fötter och frakturer, oftast brutna armar.

Ungar människor bryter armarna

- Anmärkningsvär högt antal frakturer med tanke att det rör sig om unga, friska människor, säger Ulf Björnstig.

Risken för olyckor ökar om fler än en person hoppar på mattan. Ofta drabbas då de yngsta och lättaste personerna, visar studien.

Daniel Boman

ARTIKELN HANDLAR OM