Miljön i fokus på årets båtmässa

I år kan båtfolket få gröna tips: De vill gärna bidra om de kan

Foto: OSCAR MAGNUSSON/bildbyrån
Båtmässan är öppen fram till den 11 februari.
NYHETER

Nu har miljöfrågan tagit plats på Båtmässan.

I myllret av båtar, besökare och tusentals utrustningsdetaljer har Göteborgs stad slagit upp en utställning med konkreta tips hur båtfolket bäst ska värna miljön.

Jenny Toth och Maria Ivarsson ger miljövänliga råd.

– Båtägarna är en viktig målgrupp och vi ser en stor möjlighet att få en dialog genom mässan, säger Maria Ivarsson från Kretsloppskontoret.

Ett av problemen är att båtägare på olika sätt kommer över båtbottenfärg som inte längre är godkänd alls, eller enbart accepterad för fartyg.

– Strandkrabborna påverkas exempelvis av koppar som läcker från färgerna och får problem med att para sig och söka föda, säger Maria Ivarsson.

Bättre bränsle

Ett annat sätt att påverka miljön är att använda sig av alkylatbensin. Det är en extra ren form av motorbränsle och innehåller i stort sett inga av de skadligaste kolvätena.

Bengt Wallin, mässansvarig, menar att det märks att miljön ligger i alla besökarnas medvetande och han är positiv till att miljöfrågor belys under mässan.

– Båtfolket vill gärna bidra till miljön i den mån de kan och har möjlighet.

5 tips för att förbättra miljön i havet

Hanna Freij (.se)