Proven ska ge rättvisa betyg

"Likvärdigheten minskar om vissa elever har tagit del av uppgifterna"

NYHETER

De nationella proven ska hjälpa lärarna att se vilka betyg eleverna är värda. Alla elever skriver samma prov för att kunna jämföras på lika villkor.

Men i år läckte provet ut i förväg – och elever kan fuska sig till bättre resultat.

De nationella proven ska vara ett stöd för lärarnas betygssättning, säger Karin Hector-Stahre som är undervisningsråd på Skolverket.

Med hjälp av testet ska ett ”Godkänt” i Åmål kräva lika mycket som ett ”Godkänt” i Malmö.

På torsdagen skriver landets cirka 100 000 niondeklassare en uppsats som en del av det nationella provet i svenska. Men redan dagen innan låg det hemliga testet ute på internet – och många elever har haft chans att fuska.

Även läsförståelsetestet som skrevs tidigare i veckan låg ute på internet i förväg.

Har inte provet tappat sin betydelse när eleverna kan fuska?

– Jo, likvärdigheten minskar om vissa elever har tagit del av uppgifterna och andra inte, säger Karin Hector Stahre.

Bör provet dras in?

– Nej, det tycker jag inte. Det här är en skrivuppgift och man måste ändå skriva sin text. Jag tror att det är värdefullt att se vad eleverna skriver. Det är inte ”rätt svar” som har kommit ut.

Karin Hector-Stahre säger att det nationella provet har storbetydelse för eleverna.

– Det är viktigt för eleverna att det finns något material som är lika. Proven är ett stöd för att alla någon gång ska bli bedömda med samma utgångspunkt.

Skolverket har redan skärpt säkerhetsrutinerna, sedan provet läckte ut även förra året. Nu ser man över säkerheten igen.

– Men det kan ju räcka med att en elev får tag på provet, säger Karin Hector Stahre.

Sofi Thunvik