Forsmark kostar Vattenfall miljarder

NYHETER

Vinsten rasade för statliga Vattenfall under sista kvartalet i fjol.

Problemen i Forsmark har hittills kostat bolaget 1,5 miljarder kronor. Nu måste säkerheten skärpas, anser Vattenfallchefen.

Statliga Vattenfalls vinst på 19,5 miljarder kronor under helåret 2006 är imponerande. Men året avslutades med ett dystert sista kvartal där vinsten rasade med drygt 50 procent till 5,1 miljarder kronor.

Vattenfallchefen LarsG Josefsson ser flera skäl till genomklappningen. Ett är att Barsebäck inte längre producerar någon el; ett annat är stora engångsposter framför allt i Tyskland.

– Fjärde kvartalet förra året såg vi också ett kraftigt prisfall, orsakat av riklig nederbörd och varmt väder, säger Josefsson som tycker att siffrorna ser betydligt bättre ut om man räknar bort så kallade jämförelsestörande poster. Men även efter en sådan omräkning visar Vattenfall ett vinstfall under fjärde kvartalet.

Räknar med starkt 2007

Trots den svaga avslutningen räknar Josefsson med att Vattenfall ska lämna ett bra resultat under helåret 2007. Även om en del av de faktorer som sänkte vinsten under fjärde kvartalet finns kvar.

– Vi jobbar på en marknad med väldigt stora prissvängningar från kvartal till kvartal. Men det långsiktiga intjänandet är det viktiga för oss. Och för innevarande år känner jag förtröstan att det också ska bli ett bra år, säger Josefsson.

Men för tillfället tar säkerhetsproblemen i Forsmark mycket av Josefssons uppmärksamhet. Vattenfall äger 66 procent av Forsmark och eftersom Forsmark tidvis gått på reducerad effekt sedan i somras räknar Josefsson med att Forsmarks produktionsstopp hittills totalt kostat Vattenfall i storleksordningen 1,5 miljarder kronor.

Nu står två av reaktorerna i Forsmark stilla igen på grund av att en gummipackning visade sig vara dålig. En av reaktorerna väntas starta till helgen. Kostnaden för en stillastående reaktor är 4–5 miljoner kronor om dagen.

Bekymrad

Josefsson är också bekymrad över säkerhetsproblemen på Forsmark.

– Jag ser mycket allvarligt på det inträffade och vi har haft det under hög uppmärksamhet ända sedan i somras, säger Josefsson och understryker att bolaget sjösatt ett 60-punkters säkerhetsprogram.

– De senaste dagarnas händelser är för mig inte acceptabla. Vi diskuterar nu i ledningen och även i styrelsen att vidta ytterligare åtgärder, säger Josefsson men vill inte gå in på vad det handlar om för förslag.

– Kärnkraften uppfattar jag som mycket säker men den säkerhetskultur som vi sett i Forsmark behöver definitivt skärpas upp. Det är inte en åtgärd som krävs för att göra det, utan många. I vissa fall har gällande rutiner inte följts och det är naturligtvis inte acceptabelt.

Läs mer:

Sten Gustafsson/TT