Hård kritik mot sfi: Leder inte till jobb

Ilmar Reepalu vill koppla ihop språkundervisningen med arbetslivet

NYHETER

Skrota ”Svenska för invandrare” (sfi) och gör språkunder-visningen mer individuell.

Sfi är en återvändsgränd och leder inte till arbete, menar en ny rapport.

– Jag känner mig inte träffad av kritiken, säger Gunilla Håkansson, sfi-rektor i Malmö.

Ilmar Reepalu.

De hårda orden om språkundervisningen för invandrare kommer från Sveriges kommuner och landsting, där Malmös starke man, Ilmar Reepalu, är ordförande.

I går presenterade de nya förslag på hur fler invandrare ska bli självförsörjande genom arbete eller studier.

Ett av förslagen går ut på att skrota den form av sfi som finns i dag och göra den mer integrerad med introduktionen på arbetsmarknaden.

– Vi tycker att man mycket snabbare än i dag ska koppla samman dem som kommer hit med de branscher de tidigare varit verksamma inom. Och genom att förlägga svenskundervisningen parallellt med yrkesintroduktionen blir den mer funktionell, säger Ilmar Reepalu till Punkt SE.

Kan inte tvinga fram inlärning

Gunilla Håkansson, som är sfi-rektor i Malmö känner sig inte träffad av kritiken.

– Nej, det gör jag inte. I Malmö jobbar vi sedan tio år med att integrera arbetsliv och språkundervisning. Jag tycker det är självklart att man i språkundervisningen tar hänsyn till människors yrkesbakgrund och erfarenheter. Enkelt utryckt får bagaren sitt och och snickaren sitt, säger hon.

Men samtidigt menar hon att rapporten missat en viktig aspekt av undervisningen.

– Vad jag inte tycker framgår av det här förslaget är att många som kommer till Sverige mår oerhört dåligt, många har trauman bakom sig. Man kan inte tvinga fram språkinlärning hos människor, säger hon.

FAKTA/Svenska för invandrare

Kajsa Sigvardsson

ARTIKELN HANDLAR OM