Skolorna klarar inte mobbningen

21 av 30 skolor får underkänt

NYHETER

Få Göteborgsskolor har strategier för att förebygga och hantera hot och våld.

– Det finns klara brister när läget blir skarpt, säger Carina Berggren, inspektör vid Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har nyligen granskat 30 grundskolor

i Göteborg kring hur dessa hanterar våld och hot, hela 21 skolor har nu fått eller ska få krav om åtgärder efter tydliga brister i verksamheterna.

– Jag är egentligen inte förvånad över statistiken, skolorna är en spegelbild av samhället och det krävs givetvis resurser för att kunna hantera de här problemen.

En av utbildningsplatserna som fått om krav om åtgärder från Arbetsmiljöverket är Fjällskolan, här brast man på två punkter.

"Svårt att gardera sig"

Dels saknar skolan utbyggda rutiner för hur hot och våld ska hanteras, dels saknas det tillräckliga kunskaper om säkerhet och konflikthantering.

– Vi tar åt oss av kritiken och kommer att förbättra våra rutiner, men samtidigt är det svårt att gardera sig mot precis allt, säger rektor Bo Andersson.

Högsboskolan som Punkt SE rapporterat om de senaste dagarna, skickade under torsdagen ett förslag till åtgärdsprogram till huvudskyddsombudet för att komma tillrätta med den senaste tidens våld, hot och skadegörelser.

Här finns brister:

De klarade sig

Tidigare artiklar

Pierre Adolfsson (.se)