Skolkrisen: 41 av 59 skolor får underkänt

Manillaskolan är en av få som får godkänt

NYHETER

Knappt var tredje Stockholmsskola har tillräcklig beredskap för hot och våld.

Det visar Arbetsmiljöverkets granskning.

Foto: ARI LUOSTARINEN
Birgitta Sandberg är biträdande rektor på Manillaskolan – en av få Stockholmsskolor som fick helt godkänt av Arbetsmiljöverket.

När Arbetsmiljöverket förra veckan kontrollerade hur skolorna i Stockholms län jobbar för att förebygga hot och våld var det bara 18 av 59 skolor som fick helt godkänt.

Resten av skolorna måste senast i april inkomma med rapport om hur de ska bli bättre på att riskbedöma och förebygga.

– Det kan handla om elever som får hot över nätet eller via mobilerna. Vad gör man om det händer och hur gör man för att förebygga, säger Karin Bennbom, inspektör vid Arbetsmiljöverket .

Manillaskolan på Djurgården är en av få skolor som klarade sig prickfritt. På skolan går döva och hörselskadade barn och ungdomar från förskolan upp till årskurs 10.

Mobbningsgrupp träffas varje vecka

Här finns mobbningsgrupp, kamratstödjare och en krisgrupp som kan kopplas in omedelbart om något allvarligt, som ett dödsfall eller en olycka, skulle inträffa.

– Mobbningsgruppen träffas varje vecka. Vi är väldigt vaksamma och försöker snabbt gripa in så fort vi får veta något, säger Birgitta Sandberg, biträdande rektor.

– Dyker det upp en kniv beslagtar vi den och så får föräldrarna hämta ut den.

Totalt inspekterades cirka 300 skolor

i landet och bara ett 50-tal klarade kontrollen. Om de som inte gjorde det inte åtgärdar Arbetsmiljöverkets krav kan vite hota i slutändan. Men så långt tror inte Karin Bennbom att det går.

– Jag upplever att det togs emot positivt på skolorna och att de tycker det är ett angeläget ämne.

De vanligaste anmälningarna som kommer in till Arbetsmiljöverket från skolvärlden gäller hot och våld mellan elever

FAKTA/Våld och hot i skolan

FAKTA/Det här måste många skolor åtgärda

Malin Axelsson (.se)

ARTIKELN HANDLAR OM