”Abort – som att äta sina barn”

Nu anmäls prästen Ulf Söderström

NYHETER

Att göra abort kan liknas vid att äta sitt eget barn. Det anser prästen Ulf Söderström.

Hans utskick om ”Slakthus Sverige” har fått kollegor att rasa.

Francisco Goyas målning av Saturnus som äter en av sina söner. Med den vill prästen Ulf Söderström väcka abortdebatten.

Bilden som Ulf Söderström har faxat till olika myndigheter och instanser i Sverige föreställer Franscisko Goyas målning av guden Saturnus som äter sitt eget barn.

Budskapet har förstärkts med rubriken ”Slakthus Sverige” och undertexten ”35 000 aborter per år”.

– Jag ville höja tonläget i abortdebatten, säger han.

Ulf Söderström, säger att han handlar på uppdrag av gud och att det sätt samhället ser på abort strider mot kristendomen.

– Jag tycker faktiskt att man kan säga att man förtär liv genom aborter. Livet börjar vid konceptionen, säger han.

”Omdömeslöst”

Stiftsadjunkten Mats A Sverker från Linköping är en av dem som har reagerat starkt mot Ulf Söderströms utskick. Han har därför valt att anmäla sin kollega. Striden ska nu avgöras hos Domkapitlet.

– Jag tycker att det är ett omdömeslöst sätt att sprida budskap, säger Mats A Sverker.

Han anser att faxet skadar det anseende som en präst bör ha.

– Dessutom har han använt kyrkans fax när han har skickat det här. Det vill jag uppmärksamma.

Är abortfrågan känslig inom kyrkan?

– Det hör inte hit. Han får ha vilka åsikter han vill, men det är tillvägagångssättet jag vänder mig mot.

Ulf Söderström står för sina metoder trots att han riskerar att stängas av från sitt arbete efter anmälan mot honom.

– Anmälan gör mig ingenting. Det är bättre än att frågan bara möts med tystnad.

Kan du förstå att du väcker anstöt hos kvinnor som har genomgått en abort?

– Ja, men det här riktar sig inte till dem utan till de instanser som har möjlighet att påverka lagstiftningen.

Erik Wiman

ARTIKELN HANDLAR OM