Forskarlarm: Läkar- utbildningen för dålig

Psyksjuka får inte den hjälp de behöver i tid

Foto: SCANPIX
Efter mordet på 8-årige Tobias i Jönköping får psykiatriutbildningen på läkarlinjen stark kritik.
NYHETER

Mordet på 8-årige Tobias i Jönköping var droppen – nu slår lektorn Anders Niméus larm om att psykiatriutbildningen på läkarlinjerna i Malmö och Lund är för dålig.

– Det är katastrof. Läkarna får inte den kunskap de behöver för att kunna ställa korrekta diagnoser, säger han.

Läkarlinjerna i Malmö och Lund har de senaste åren genomgått stora förändringar. 25 procent av utbildningstiden har ersatts med fria studier, vilket bland annat innebär att studenterna från och med nästa termin kommer att kunna välja bort kursen

i psykiatri helt och hållet.

Djupt oroad

Anders Niméus, kursansvarig för psykiatriutbildningen vid läkarprogrammet i Lund, är djupt oroad över utvecklingen och vädjar nu i ett brev till regeringen om hjälp.

– Det är oerhört viktigt att alla läkare har åtminstone grundläggande kunskaper i psykiatri. Bedömningar som självmordsrisk eller så kallad utåtriktad farlighet är mycket svåra att göra, men har man kunskap så är man i allafall ödmjuk inför uppgiften, säger Anders Niméus.

Fånga upp tidigare

Undersökningar visar att mellan 30 och 50 procent av de som söker vård för kroppsliga besvär i själva verket har en psykisk åkomma i bakgrunden. Kan man fånga upp och hjälpa dessa patienter redan i ett tidigt skede, så minskar risken att de ska göra sig själva eller någon annan illa, säger Anders Niméus.

– Mänskliga tragedier och ekonomiskt slöseri i form av felaktiga läkemedelsförskrivningar och sjukskrivningar skulle kunna förhindras, säger han.

Anders Niméus hoppas nu att det brev han skrivit till socialminister Göran Hägglund och utbildningsminister Lars Leijonborg ska leda till debatt och omedelbara åtgärder.

Maria Wernhult (.se)