I princip ja till avlyssning

Datatrafik och mobilsamtal ska kunna avlyssnas

NYHETER

Lagrådet säger i princip ja till regeringens förslag om att ge Försvarets radioanstalt (FRA) rätt att avlyssna svenska medborgares telefon- och e-posttrafik till och från utlandet. Juristerna kräver dock kompletteringar och förändringar i lagtexten.

För försvarsminister Mikael Odenberg är detta tillräckligt för att nu gå vidare och skriva en proposition till riksdagen.

"Jag kommer nu att fortsätta beredningen av en proposition. Min första åtgärd blir att kontakta socialdemokraterna för att vi tillsammans med dem ska bedöma hur vi bäst omhändertar Lagrådets konstruktiva synpunkter", skriver Odenberg i ett pressmeddelande.

Övervaka all trafik

Enligt avlyssningsförslaget ska Försvarets radioanstalt (FRA) i princip kunna övervaka all datatrafik och alla mobilsamtal till och från utlandet.

Regeringen motiverar förslaget med att det handlar om att bekämpa terrorism och internationell brottslighet. Men kritiken har varit bedövande både från oppositionen och från en lång rad myndigheter och organisationer.

Hård kritik

Grundlagsvidrigt, ett hot mot den personliga integriteten, främmande för svenskt statsskick är några av omdömena som fällts.

Även om regeringsalliansen gemensamt står bakom förslaget har företrädare för samtliga allianspartier utryckt farhågor och manat försvarsminister Mikael Odenberg (m) att dra tillbaka förslaget.

TT