Citybanan närmar sig

Snart ska medfinansiering diskuteras

NYHETER

Snart ska Västerås kommun träffa Carl Cederschiöld, regeringens utredare av citybanan, för att diskutera eventuell medfinansiering.

– Citybanan är oerhört viktig för kommunikationen till Stockholm, säger Elisabeth Unell, kommunstyrelsens ordförande (m).

Foto: Casper Hedberg
Elisabeth Unell tycker inte att tågtrafiken mellan Stockholm och Västerås fungerar som den ska.

Tågtrafiken har länge varit ett hett ämne i Västerås. Många Stockholmspendlare tampas dagligen med förseningar.

– Det är olyckligt för det är många västeråsare som arbetar i Stockholm, säger Elisabeth Unell.

Carl Cederschiöld har utrett citybanan och vad den skulle kosta. Den beräknade slutsumman skulle bli så hög att han nu har fått i uppdrag av regeringen att kontakta de berörda kommunerna för att diskutera eventuell medfinansiering. På torsdagskvällen kontaktade han Elisabeth Unell och inom snar framtid ska de träffas.

Viktigt med flera spår

Elisabeth Unell tycker att flera spår, som citybanan skulle innebära, är nödvändigt.

– Det är viktigt att kunna lita på att tåget kommer i tid. Därför är det viktigt med dubbla spår.

På frågan om kommunen kan tänka sig att vara medfinansiär svarar hon så här:

– När det gäller kommunikationer är det ett statligt ansvar. Men ur kommunalt perspektiv är det också viktigt att kommunikationen fungerar, säger hon.