Uppsalapolisen får kritik av JO

Utredde misshandel av 13-åring för långsamt

NYHETER

Justitieombudsmannen (JO) riktar kritik mot polisen i Uppsala, uppger SR Uppland.

Kritiken gäller en utredning om misshandel av en 13-årig pojke. Trots pojkens låga ålder tog polisens arbete ett år från anmälan till dess åtal väcktes.

Enligt lagen ska förundersökningar där barn är offer bedrivas skyndsamt. Helst ska åtal väckas inom tre månader. Både polis och åklagare har i det aktuella fallet hänvisat till att fallet var komplicerat. En ursäkt JO inte tycker är godtagbar.

Karin Lindblom