Mäklare fälld för lockprissättning

Satte alldeles för låga utgångspriser

NYHETER

En Stockholmsmäklare har fällts i länsrätten för att systematiskt ha använt lockpriser, alltså omotiverat låga utgångspriser.

Det är den första fällningen i sitt slag.

I sex av 41 försäljningar av Stockholmsmäklaren som granskades av Fastighetsmäklarnämnden översteg köpeskillingen utgångspriset med 40 procent eller mer, uppger den juridiska nyhetstjänsten PointLex.

Varnad av nämnd

Som högst var skillnaden mellan utgångspris och försäljningspris 53 procent. I 12 fall var skillnaden över 30 procent, och i 14 fall över 20 procent.

Mäklarsamfundet beslutade för några år sedan att ta itu med fenomenet med lockpriser. Fastighetsmäklarnämnden bestämde då att mäklaren i marknadsföringen av ett hus eller en lägenhet inte får ange pris som väsentligt avviker från beräknat marknadsvärde.

Eftersom alla försäljningar av den nu aktuelle Stockholmsmäklaren som granskats gick till priser över utgångspris fick han en varning av nämnden.

Fallet hamnade i länsrätten, som konstaterar att mäklare har "en skyldighet att ange korrekta uppgifter om objektet samt även en skyldighet att se till att eventuella köpare inte vilseleds på något sätt".

Var beredda att sälja

Även om omständigheterna ibland gör det omöjligt att förutse köpeskilling kan detta inte ske hela tiden, skriver rätten.

Mäklarens prissättning har därför "systematiskt varit inkorrekt", skriver rätten. Han har därmed brutit mot sin omsorgsplikt och god mäklarsed, och det var därför rätt av nämnden att varna honom, skriver rätten.

Mäklaren försvarade sig med att objekten krävde stora renoveringar och att respektive säljare varit beredda att sälja till utgångspris.

Ärendet är överklagat till kammarrätten, och har i dagarna beviljats prövningstillstånd, skriver PointLex.

TT