Polisen struntade i hatbrott

Allvarlig kritik mot polisen i Jönköping

NYHETER

Jönköping

Justitieombudsmannen (JO) riktar allvarlig kritik mot polisen i Jönköpings län för att en anmälan om hets mot homosexuella inte utretts ordentligt.

Anmälan gjordes i januari 2003 av centerpolitikern Fredrick Federley. Den gällde hets mot folkgrupp på en hemsida på internet. Federley underrättade också ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (Homo).

Kritik från Homo

Homo beslöt att bevaka polisens handläggning av ärendet, och skickade i december 2005 en skrivelse till JO. Homo var kritisk mot att ingenting hände i utredningen och ansåg att det varit svårt att få kontakt med polisen. Bland annat hade Homo inte fått svar på ett brev. JO beslöt då att granska ärendet.

Anmälan "omöjlig att utreda”

I ett yttrande till JO framförde länspolismästare Gunnar Lindelöw att den ansvarige handläggaren tidigt bedömt Federleys anmälan som omöjlig att utreda. Dessutom saknades personal med rätt kompetens. Lindelöws egen bedömning var att handläggaren brustit i ansvar. Till exempel kunde han ha berättat för sin chef om det svåra läget.

JO delar länspolismästarens bedömning och tillägger i sitt beslut att det är "helt oacceptabelt" att inga utredningsåtgärder gjordes på så lång tid. Den kritiserade handläggaren arbetar inte längre inom polisen.

TT