Universitet köper ut mobbade professorer

Betalar forskare miljoner för att gå

NYHETER

Uppsala universitet betalar två professorer sammanlagt över 4,5 miljoner kronor för att de ska säga upp sig.

Ledningen anser att professorerna gjort sig skyldiga till oacceptabla förseelser.

– Vi ville bara diskutera missförhållanden på institutionen, säger en av professorerna till aftonbladet.se.

Institutionen där professorerna var verksamma har under en längre tid brottats med interna bekymmer. En arbetsmiljöutredning påbörjades i november men är inte färdig ännu.

De båda professorerna har varit inblandade i flera konflikter. Till sist skrev de ett öppet brev till personalen och till universitetets ledning om vad de uppfattade som missförhållanden.

Varnades av rektor

I förra veckan fick de båda professorerna en varning av rektor. Fortsatta förseelser skulle leda till uppsägning. Vilka förseelser professorerna anses ha gjort sig skyldiga till vill universitets ledning inte säga.

– Vi vill inte kommentera någonting av hänsyn till deras personliga integritet, säger informationschef Karin Carlsson till aftonbladet.se.

”Ett sätt att fly”

Professorerna själva valde att acceptera universitetets erbjudande om avgångsvederlag. De sade upp sig mot fem respektive sex månadslöner plus ett avgångsvederlag på 2,2 miljoner kronor vardera.

– För mig var det ett sätt att fly. I dag är jag chockad men också lättad. Allt har skötts på ett smutsigt sätt. Vi ville bara diskutera missförhållanden på institutionen, säger en av professorerna till aftonbladet.se.

Rektor Anders Hallberg har heller inte velat säga något om de båda professorerna eller om förhållandena på institutionen.

Karin Lindblom