Gåsbråket fortsätter i miljödomstolen

Experter oeniga om Taigasädgåsen

Foto: Björn Malmhagen
Föremål för fågelfejd Representanter för markägarna menar att Taigasädgåsen hotas om Botniabanan går enligt ritningarna. Banverket håller inte med.
NYHETER

Markägare, ornitologer och Banverket bråkar om Botniabanan kommer att skada Taigasädgåsen i Umeälvens deltaområde eller inte.

– Fågeln kommer att skrämmas bort för alltid, säger Per Hansson, ornitologisk sakkunnig.

Banverket håller inte med. De anser att verket gjort mer än nog för att försäkra Taigagåsens och andra fåglars överlevnad.

– Det är lite märkligt. Vi har experter som säger en sak och markägarna har experter som säger något annat, säger Anders Kers, som jobbar åt Banverket och är projektledare för Botniabanan.

Skyddsområde

Veckans tredagarsmöte i miljödomstolen är till för att pröva om Banverket har kompenserat nog den påverkan på miljön som Botniabanan skulle ha på djurlivet i området. Banan kommer att gå genom ett av de mest skyddsvärda naturområdena inom EU, ett så kallat Natura 2000-område.

– Två nya områden kommer att anläggas för att ge fåglarna den maten och det vattnet som de behöver, säger Anders Kers.

Experter oeniga

Till sin hjälp i fågelfrågan har Banverket bland annat en person från Lunds Universitet som är expert på just arten Taigasädgås. Något som markägarna inte anser är tillräckligt.

– De har förenklat bilden av fågellivet grovt. Taigasädgåsens nattliga viloplats är 500 meter från där banan ska gå. Fågeln är väldigt skygg och riskerar att skämmas bort, säger Per Hansson, ornotologisk sakkunnig för advokaten som representerar bönderna och de boende i området.

Striden om banan har pågått i minst sju år, och på torsdag när prövningen i miljödomstolen är klar så visas det hur länge till dispyten kommer att fortgå.

Frida Sjödin