Tågkatastrof avvärjd i sista sekund

Slarv kunde ha orsakat olycka

NYHETER

Ett persontåg var den 30 januari i år mycket nära en kollision med ett godståg som stod på ett sidospår vid Hjulsbro station söder om Linköping. 

Flera av godstågets vagnar stod ute på det spår där persontåget skulle passera. Lokföraren hade underlåtit att anmäla hindret till trafikledaren eller så hade denne inte beaktat varningen.

Får korta spår

En liknande olycka var nära att inträffa i maj 2005. Järnvägsstyrelsen bedömer incidenterna så allvarlig att den kräver att Banverket skyndsamt vidtar åtgärder för att eliminera olycksrisken.

Problemet är att de godståg som kopplas ihop i Hjulsbro, och möjligen på andra liknande stationer, är längre än de sidospår där de står uppställda.

Banverket föreläggs att hitta en långsiktig lösning för att eliminera olycksrisken, till exempel genom att förlänga spåren eller att inte tillåta långa tåg i Hjulsbro och på liknande stationer.

Till dess att åtgärderna är vidtagna får inga tåg passera Hjulsbro med högre hastighet än 20 kilometer i timmen.

TT