Beslagtaget gods försvinner och säljs

Kriminella får handla hos polisen i Malmö

NYHETER

Den svenska polisen hanterar inte allt gods som beslagtags på rätt sätt.

Bland annat har cigaretter och sprit försvunnit från polisens förråd i Malmö.

SVT:s Uppdrag granskning har undersökt hur polisen sköter hanteringen av gods som tas i beslag i Malmö.

Det visade sig till exempel att en anställd vid beslagsenheten köpt bilar som omhändertagits för att skrotas och sedan sålt dem till kriminella. I ett fall hade den anställde sålt en bil till en man som gjort sig skyldig till en lång rad brott, bland annat två fall av grov olovlig körning.

- Det är inte straffbart, men det är direkt olämpligt, säger Stefan Sintéus, chef för kriminalsektionen vid Malmöpolisen, till Uppdrag granskning om den anställdes agerande.

Det har även vid flera tillfällen försvunnit gods som cigaretter och sprit ur polisens förråd. De senaste åren har tre anställda vid beslagsenheten varit misstänkt för brott.

Åklagare och poliser köpte konstglas

Ett annat häpnadsväckande exempel på hur Malmöpolisen hanterat beslag är när det 2001 hittades exklusivt konstglas till ett värde av drygt 150 000 kronor hos en man som senare fälldes för grovt häleri.

Någon ägare hittades inte och glaset såldes genom Överskottsbolaget. Men en stor del av glaset köptes billigt av två poliser innan det hann packas upp i butiken. Även åklagaren i hälerimålet köpte en glaspjäs billigt genom poliserna.

Egentligen ska polisens beslagshantering kontrolleras två gånger varje år av respektive polismyndighet, men enligt Uppdrag Granskning är det bara ett fåtal myndigheter i landet som sköter kontrollerna.

Polismyndigheten i Skåne får även kritik av justitiekanslern (JK) för fel och brister i hur en del av beslagsärendena handläggs.

Det gällde bland annat ett fall med en byggsåg och en cykel. Där förekom brister både när beslagen gjorde och när de hävdes.

Polisen sålde både cykeln och sågen utan att ha gjort några försök att finna den rättmätiga ägaren.

Ledningen i Skåne har utan förbehåll medgett att det har förekommit brister och redovisat för JK hur myndigheten ska bli bättre.

TT