Återstart av Forsmark 2 stoppas

SKI hotar även med driftstopp av reaktor 3

NYHETER

SKI förbjuder återstart av Forsmark 2 och utfärdar föreläggande mot Forsmark 3.

Orsaken är att kärnkraftverket inte har skött sina säkerhetskontroller som man ska.

– Vi förväntar oss nu av Forsmark att man tar ordentligt tag i det här, säger Lars Skånberg vid SKI till aftonbladet.se.

Foto: MATHIAS FORSLÖF
Forsmarksanläggningen får inte startas på nytt utan godkännande av SKI.

Statens kärnkraftinspektion (SKI) har utfärdat ett föreläggande mot Forsmark 3 och förbjudit återstart av Forsmark 2.

Sedan tidigare är Forsmark 1 avställd efter en händelse som klassificerats som en kategori 1-händelse. Det var en gummiduk i inneslutningen i reaktor 1 som visade sig vara bristfällig. Trots detta fortsatte reaktorn att drivas.

Skickade granskningsgrupp

Efter det inträffade skickade SKI en granskningsgrupp till Forsmark. I går blev deras rapport klar.

– Vi konstaterar att det finns tecken på att Forsmark inte styr sina prövningar som vi kräver. Gör man ett prov ska man analysera det innan man tar reaktorn i drift. Det har inte skett i det här fallet, säger Lars Skånberg, chef för SKI:s enhet för reaktorteknologi och strukturell integritet till aftonbladet.se.

Därför förbjuder man nu Forsmark att ta reaktor 2 i drift.

Reaktor 3 kan stoppas

– Genom det här beslutet vill vi garantera att det inte finns fler prov som är tagna men som inte är granskade, säger Skånberg.

– Forsmark 2 står stilla tills de kan redovisa att det inte finns fler prov som inte är undersökta och genomförda.

Forsmark 3 får 14 dagar på sig att genomföra en motsvarande granskning. Annars blir det driftstopp även där.

Hur ser ni på det här?

– Vi ser allvarlig på det eftersom vi har funnit brister i Forsmarks sätt att sköta säkerheten. Vi förväntar oss nu att Forsmark tar ordentligt tag i det här.

Enligt SKI:s rapport har de upptäckta bristerna inte inneburit någon ökad risk för en olycka. Däremot hade den bristfälliga gummiduken kunnat påverka möjligheterna att hantera ett tillbud.

Stoppade driften

På Forsmark ser man inga problem med att uppfylla SKI:s krav.

– Vi har hållit på och utrett det här på eget initiativ och är i stort sett klara med genomgången för Forsmark 2. Vi känner ingen oro för att vi inte ska kunna leverera in det här, säger Claes-Inge Andersson, informationschef vid Forsmark till aftonbladet.se.

Det var natten mot den 3 februari som Forsmark beslutade att stoppa driften i Forsmark 1. Dagen efter stoppades även reaktor 2 efter att man upptäckt misstänkta brister i säkerhetssystemen.

Johanna Melén