Missade läcka – under tre år

Chef på SSI: Forsmarks misstag helt oacceptabelt

NYHETER

De radioaktiva utsläppen från Forsmark är mångdubbelt större än någon tidigare anat.

Nästan tre år tog det för verket att upptäcka mätfelet, skriver Ny Teknik.

– Helt oacceptabelt, är omdömet från SSI.

Leif Moberg, forskningschef vid SSI.

Den senaste skandalen som skakar kärnkraftverket Forsmark rör en otät gummipackning.

Sedan 2004 har den inneburit att Forsmarks personal grovt underskattat halten av radioaktiva partiklar som reaktor 1 på verket släppt ut i naturen.

De missvisande siffrorna har rapporterats till Statens strålskyddsinstitut (SSI), som därför haft ett felaktigt underlag när de riskbedömt Forsmark.

Upptäckte felet

Först före jul i fjol upptäckte personalen felet. Utsläppen kan vara mer än 300 procent större än man anat.

– Enligt deras första uppskattning har bara 23 procent av radioaktiva partiklar uppmätts, säger Anki Hägg, strålinspektör på SSI, till Ny Teknik.

Utsläppsmätningen görs genom att partiklarna tas upp av ett mätfilter ur skorstens-luften. Men den otäta gummipackningen innebar att merparten av utsläppen passerade vid sidan av filtret.

SSI riktar nu skarp kritik mot Forsmark för att felet tog så lång tid att åtgärda. Leif Moberg, forskningschef vid SSI, säger till Ny Teknik att felmätningen är ”helt oacceptabel”.

Riktiga mätningar är avgörande för att uppskatta hur stor del radioaktiva ämnen som hamnar i växter och djur – och vidare ut i näringskedjan.

Senast den 31 mars ska Forsmarks Kraftgrupp ha utrett orsaken till felmätningen. Man har erkänt för SSI att felet existerat sedan mitten av 2004.

Provluft mäts med ett filter

Johan Edgar