"Saddam kommer att dömas till döden"

Kommer att dömas av en irakisk domstol

NYHETER

Saddam Hussein kommer att ställas inför rätta vid en irakisk domstol.

Han kommer att åtalas för brott mot mänskligheten.

– Med stor sannolikhet döms han till döden, säger Said Mahmoudi, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet.

Något officiellt beslut om vad ska hända Saddam Hussein har ännu inte tagits, meddelade den amerikanske generalen Ricardo Sanchez när gripandet tillkännagavs.

Klart är redan att en irakisk domstol med irakiska domare ska döma de irakiska ledare som redan gripits. Och det mesta pekar på att samma domstol även kommer att döma exdiktatorn.

– Många har kritiserat den typ av domstol som nu är tänkt att behandla målet. De menar att det borde vara en internationell domstol och inte en nationell domstol, säger Said Mahmoudi.

Brott mot mänskligheten

Att låta en irakisk domstol döma honom kommer att bli billigare och gå snabbare än att föra processen till en internationell domstol, säger Said Mahmoudi.

– Det handlar inte så mycket om rättvisa och rättsäkerhet, utan det handlar om att lösa problemet på effektivt sätt. Det kommer att gå snabbare och bli billigare än att döma honom vid en internationell domstol.

Vad kommer han att ställas till svars för?

– Brott mot mänskligheten, mot folkrätten - samma brott som de övriga itrakiska ledare som gripits.

Vad kommer han att dömas till?

– Döden.

Kommer inte att flyttas

Eric Östberg , 75, tidigare överåklagare i krigsförbrytartribunalen i Haag, delar uppfattningen att Saddam sannolikt kommer att dömas till döden – åtminstone om det blir en irakisk domstol som dömer honom.

– Men om FN skulle bland sig i det hela så kommer det att bli någon sorts frihetsberövande. Vad som talar emot det är att FN hittills inte valt att göra det.

– Han kommer ju bara att ställas till svars för sina brott mot mänskligheten i sitt eget hemland, alltså inte såna brott som ska handläggas av en internationell krigsförbrytartribunal. Men jag tror helt klart att han inte kommer att flyttas någonstans.

Läs också:

Fredrik Rundkvist