Göran Persson: En historisk händelse

Uttryckte lättnad över gripandet

NYHETER

På en presskonferens i regeringskansliet Rosenbad uttryckte statsminister Göran Persson sin lättnad över att Saddam Hussein gripits.

-Det är med stor lättnad vi har tagit emot beskedet att Saddam Hussein är gripen.

Statsminister Göran Persson

– Vid den här typen av händelser brukar vi lätt överdriva betydelsen, men den här gången är det faktiskt lämpligt att säga att det är en historisk händelse.

Våldet kan minska

Persson trodde också att gripandet kan innebära att våldet och instabiliteten i landet ska minska.

- Osäkerheten som rått i landet har satt press, inte bara på de amerikanska styrkorna och internationella biståndsarbetare, utan också på folket. Nu är den skräcken undanröjd.

- Rimligen borde motståndsrörelsen påverkas genom att den försvagas. Det vi har sett i dag är en bruten person. Hans förmåga att leda någon typ av verksamhet sätter jag frågetecken för. Han, som skräckinjagande symbol, är borta. Det tror jag är viktigt.

Husseins öde ännu okänt

Vad som ska hända med Saddam Hussein är fortfarande oklart, men Persson förutsatte under presskonferensen att han kommer att behandlas enligt internationella regler.

- Jag har en förhoppning om att det blir en rättegång. Det handlar om en diktator som ska ställas inför rätta, kanske av de egna landsmännen.

- Idealet vore ju att föra honom till Haag, men så tror jag inte att det blir.

"Ingen ändrad roll för FN"

Statsminister Göran Persson sade vidare att FN:s roll inte ändras av gripandet.

-FN är en förutsättning för Iraks uppbyggnad och för att kanalisera pengar.

Göran Persson påpekade att det finns fler stridande grupperingar kvar i Irak än dem Saddam Hussein kan tänkas ha haft kontroll över.

-Vi kan få se fler krigshändelser och attacker, men jag tror att det kommer att minska, sade han och uttryckte ''lättnad och försiktig optimism'':

-Det folkliga stödet för en ny regim kommer att öka nu när Saddam Hussein är undanröjd.

Freivalds: Oerhört glädjande

Utrikesminister Laila Freivalds är mycket glad över söndagens gripande av Saddam Hussein. Hon tror att återuppbyggnaden av landet kommer att underlättas, nu när befolkningen inte längre behöver vara rädd för att Saddam ska komma tillbaka.

– Det är oerhört glädjande! säger hon till aftonbladet.se.

– Det är en stor lättnad, framförallt för det irakiska folket, men också för hela världen.

Freivalds utgår ifrån att Saddam Hussein nu kommer att ställas inför rätta i Irak, under överinseende av ockupationsmakten, för att försäkra att rättsliga normer följs.

Hon tror att återuppbyggnaden av Irak kommer att underlättas av gripandet.

– Jag tror att oroligheterna har berott på rädsla för att Saddam Hussein ska komma tillbaka, säger hon

Läs också:

Karin Klarström, TT