Inga skjutvapen på svenska flygplan

NYHETER

Det blir inga beväpnade poliser på svenska flygningar till USA.

-Vi har kommit överens med amerikanska myndigheterna om andra procedurer vid hot, säger Eva Axne på Luftfartsverket.

USA:s krav på beväpnade vakter på vissa utländska flygplan väckte ingen entusiasm från svensk sida. På tisdagen kontaktade Luftfartsverket den amerikanska myndigheten Transportation security administration (TSA) för att ge den svenska synen på kraven.

-Vi har kommit överens om att i samråd med TSA diskuteras vilka extra säkerhetsåtgärder som behövs, om det förekommer en förhöjd hotbild mot specifika flygningar. Om hotet anses allvarligt ställs flygningen in och det blir därför inte aktuellt med beväpnad personal ombord enligt överenskommelsen, säger Eva Axne, chef för Luftfartsverkets sektion för luftfartsskydd.

Globalt perspektiv

Det var antagligen heller inte Sverige som främst avsågs när den amerikanske säkerhetsministern Tom Ridge i måndags krävde att utländska flygbolag ska kunna placera beväpnade vakter på hotade plan på väg till USA.

-USA ser det här ur ett globalt perspektiv och det är självklart att andra delar av världen upplevs som osäkrare än Sverige, säger Axne.

Säkerheten i USA anses nu som så god att terrorister tros försöka kapa utländska plan i stället, i länder där säkerheten är eftersatt. Dit räknas troligen inte Sverige.

Det amerikanska kravet var riktat till flygbolagen, men SAS överlämnade omedelbart det känsliga ärendet till Luftfartsverket och polisen. Det råder en klar enighet i Sverige om att skjutvapen inte hör hemma i luften, eftersom skottlossning ombord på flygplan kan få katastrofala konsekvenser.

Många länder, som bland andra USA, Israel och Indien har trots det beväpnade vakter ombord.

Iata kritiskt

Flygbolagens organisation Iata utfärdade ett skarpt kritiskt uttalande. Där slogs fast att om beväpnade vakter ska placeras på plan så är det regeringarna som kräver detta - och då ska inte flygbolagen betala.

''Vår grundinställning är att vi inte vill ha vapen ombord'', skriver Iata.

Bakom de amerikanska kraven ligger förnyad oro över terroristattacker liknande dem den 11 september 2001 då fyra plan kapades och 3000 människor dog.

USA kommer i framtiden knappast att släppa in ett kapat utländskt plan i amerikanskt luftrum. Risk finns att det skulle skjutas ned med påföljande svåra förvecklingar med det land varifrån planet kom. Hellre då ha vakter ombord som kan förhindra en kapning, är den amerikanska inställningen.

Thomas Höjeberg/TT Varg Gyllander/TT