Politiker backar om vägavgifterna

Ingen biltull i innerstaden – eller från Lidingö till innerstaden

NYHETER

Bilresor mellan Lidingö och Stockholms innerstad kostar inget.

Bosatta i innerstaden behöver inte betala någon avgift för att åka bil mellan stadsdelarna.

Högsta dagliga vägavgiften blir 60 kronor, och på Essingeleden körs det gratis.

Precis dan före dan kunde den politiska majoriteten i Stockholms stadshus bjuda länets bilburna innevånare på en extra liten överraskningsklapp.

Sent på måndagskvällen enades socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister om att backa lite snett bakåt i frågan om de omdebatterade och inte alltid så högt älskade vägavgifterna.

"Vissa justeringar" kallade de tre allierade det nya underlaget som man arbetat fram.

Enligt Stockholms finansborgarråd, Annika Billström, s, når man med de här justeringarna dels målet att minska trafiken i Stockholms innerstad under rusningstid med 10-15 procent, dels tillgodoser man önskemålet från länets övriga kommuner om att inte avgiftsbelägga Essingeleden.

Omväg överflödig

Genom att ta bort de 10 kronor som det ursprungligen skulle kosta för att korsa stadskärnan förhindrar man samtidigt att innerstadsborna tar omvägen över Essingeleden för att slippa betala.

Det som framför allt väckte ont blod i ursprungsförslaget var att Lidingöborna, som alltid tvingas ta sig genom centrala Stockholm för att nå andra kommuner, skulle behöva betala tio kronor extra. Nu slipper de alltså den avgiften.

Boende i Stockholms innerstad har i sin tur irriterats över att de skulle behöva punga ut samma summa för att ta sig mellan de olika stadsdelarna.

Även här lyssnade politikerna på folkets röst. Eller var det kanske hotet om att alla skulle använda sig av Essingeleden för att komma undan avgiften som fick dem att ändra sig?

Beslut snarast

Under alla omständigheter får bilisterna även i fortsättningen åka gratis mellan till exempel Söder och Östermalm, vilket gör att Essingeleden inte korkas igen mer än normalt.

Tanken på att även avgiftsbelägga resor på Essingeleden framgent har nu slopats helt, och likaså föreslår de tre partierna att den maximala dagsavgiften blir 60 kronor och inte 80 som tidigare nämnts.

Dessutom ska man försöka att enligt utländska modeller få till en jämnare in-och utfasning av avgifterna runt rusningstiderna.

Brev med förslagen till förändringar har gått till finansminister Bosse Ringholm och Stockholms kommunfullmäktige räknar med att fatta sitt beslut så fort som möjligt på det nya året.

Lotta Welinder/TT