"Jag orkar fortsätta"

Anitra Steen: Vi har inte köpslagit om polisanmälan

NYHETER

Systembolagets sparkade butikschefer och deras fackliga ombud säger att cheferna erbjöds att slippa polisanmälan om de bara sa upp sig själva.

Systembolagets ledning med vd:n Anitra Steen i spetsen hävdar att initiativet kom från fackets sida. Här svarar Anitra Steen.

Först sa din personaldirektör Karin Furevik och nu också din chefsjurist Peter Källenfors att köpslående om polisanmälan inte förekommit.

- I det här fallet var det så att när vi varslade en person om avsked, så var vi också skyldiga att ställa upp i både en lokal och en central förhandling. Om vi inte kommer överens i de förhandlingarna så kan ett ärende överföras direkt till arbetsdomstolen. Och vi kunde inte komma överens.

Du själv sa på presskonferensen att Karin Furevik "kan ha blivit missförstådd". Men nu säger Källenfors ju i princip samma sak som hon?

- Ja, det han försökte beskriva, som jag uppfattade det, var en förhandlingssituation. Det som är viktigt att konstatera är att ingen överenskommelse nåddes.

Hölls du fortlöpande informerad under alla dessa förhandlingar?

- Nej, det var omöjligt. Det var ganska omfattande förhandlingar. Däremot var jag informerad på ett övergripande plan om hur förhandlingarna löpte. I de fem första fallen var det ingen tvekan. Där var vår bevisning så oerhört tydlig.

Riskerar ni inte nu att dras in i ett segdraget ord-står-mot-ord-krig?

- De här ärendena ligger i arbetsdomstolen för prövning. Jag tycker det är bra att de gör det. Nu får arbetsdomstolen ta ställning till om vi hade saklig grund för avsked.

Vilka konsekvenser skulle det få för dig och ledningen om arbetsdomstolen i något eller några av de här fallen skulle döma till de avskedades fördel?

- Rent sakligt skulle vi tvingas betala skadestånd till de här personerna. När det gäller det arbetsdomstolen prövar, om de här personerna brutit mot vår policy, så har vi mycket på fötterna.

Nu är det fotfolket, butikschefer, som får ta konsekvenserna. Många frågar sig om inte någon eller några på huvudkontoret också ska ställas till svars.

- Ryktena om att det skulle vara någon på huvudkontoret " vi har inget stöd för det. Jag har också försökt klara ut om de här ryktena har något fog för sig.

Känner du någon oro för den politikerstorm som dragit igång?

- När det blir såna skriverier och rubriker som i Aftonbladet och Dagens Industri är det väl inte konstigt att politiker reagerar. I all synnerhet näringsutskottet, som har i uppdrag att hantera den statliga ägarpolitiken. Utifrån det kan jag förstå och respektera att de efterlyser mer information.

Det här har bara blivit värre och värre för varje dag som gått. Orkar du distansen ut?

- Ja, det gör jag.

Leif-Åke Josefsson