Ledningen får ingen bonus

Så ska Skandia Liv återupprätta sitt förtroende

NYHETER

”Det som hänt ska inte kunna hända igen.”

Med det mottot presenterade i dag Skandia Liv sin återgärdsplan.

Den brinnande punkten: Ledningen ska inte ha någon bonus.

Skandalomsusade Skandia Liv kallade till presskonferens klockan tio på tisdagsmorgonen.

VD Urban Bäckström presenterade återgärdsplanen som tagits fram med anledning av granskningsrapporterna om Skandia och Skandia Liv.

I den framgår det att Skandia Liv har beslutat att ledningen framöver inte ska ha någon bonus. Bonus med tak kan dock komma att förekomma för särskilt definierade uppgifter längre ner i organisationen.

Initiativ ska dessutom tas till en förhandling med Den Norske Bank, DNB, som tagit över Skandias kapitalförvaltning.

Återgärdsplanen innehåller också en lista med konkreta åtgärder.

Skandia Liv ska framöver ha:

Ökat fokus på kapitalförvaltningen.

Ökat fokus på tjänstepensionsområdet.

Breddad flytträtt (på privata pensionsförsäkringar finns redan flytträtt, flytträtt på tjänstepensioner utreds med sikte på att kunna införas 2005)

Bättre dialog med försäkringsspararna.

– Syftet med hela arbetet är att skapa en ordning så att det som hänt inte kan hända igen, skriver Skandia Liv i pressmeddelandet.

Nicklas Hermansson