Ett ögonblick ...Björn Björnsson,

NYHETER

som i går utsågs till ny styrelseordförande i Skandia.

- Jag behövde bara 30 sekunders betänketid när jag fick frågan i fredags. Man säger inte nej.

Vad gör dig till rätt man att tvätta bort Skandias skamfilade rykte?

- Det är inte jag som ska återupprätta förtroendet för Skandia. Jag ska, som ordförande, hjälpa till att driva strategiska frågor och se till att vi vidtar de åtgärder som Otto Rydbeck rekommenderar.

Men vilka egenskaper och erfarenheter kan du bidra med i styrelsearbetet?

- Jag är bra på att lösa problem och är snabb på att agera och fatta beslut. Jag kanske inte är så bra på att leda en organisation, men det är det inte fråga om här heller.

Hur upplever du stämningen på Skandia i dag?

- Det råder en oerhörd besvikelse och frustration hos dem jag har träffat. De känner sig svikna och då talar jag om ledningsgruppen under koncernledningen som inte har förstått vidden av allt det här.

Vad tror du skapar den här girigheten hos människor?

- Det hänger ihop med det ansiktslösa ägandet. I Skandia fanns det inte en tydlig huvudägare, jag tror att det är en väsentlig förklaring.

Hur ser du på introduktionen av nye vd:n Hans-Erik Andersson?

- Det var mindre lyckat, det inser alla. Man måste ju berätta allting öppet.

Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu?

- Att få träffa personal som det är lite go i här på Skandia.

Elisabeth Lindham Marmorstein