Deras bonus: 861 miljoner

NYHETER

Lars-Eric Petersson och Ulf Spång tog utan styrelsens vetskap bort taken på de högsta chefernas belöningsprogram.

Det kostade i slutändan företaget två miljarder kronor.

- Tingens ordning var att vi hade en grupp som fattade beslut vid sidan om, säger Lars-Eric Petersson till advokat Otto Rydbeck och utredarna.

Skandias 77 högsta chefer fick totalt två miljarder kronor under perioden 1997 till 2000 från företagets bonussystem, incitamentsprogrammen Sharetracker och Wealthbuilder - på svenska "Aktiespåraren" och "Förmögenhetsbyggaren".

Utfallet av de båda programmen var 600 miljoner kronor högre än vad som nämndes i företagets årsredovisningar.

Rapporten visar mycket tydligt hur Lars-Eric Petersson och Ulf Spång på egen hand manövrerade sig förbi de beslut styrelsen fattat kring de båda programmen.

Tveksamma

När Sharetracker antogs under ett styrelsemöte i juni 1997, framhöll flera styrelseledamöter att det "inte fick innehålla några excesser". Dessutom skulle programmet vara utrustat med ett tak.

Styrelsen, och särskilt den nu avgångne ordföranden Bengt Braun, var mycket tveksam till bonusprogrammet.

I augusti klubbade styrelsen igenom Sharetracker.

Två månader senare meddelade Lars-Eric Petersson de höga cheferna som skulle omfattas av programmet att det inte fanns något begränsning för hur högt utfallet kunde bli - trots att styrelsen beslutat att det skulle finnas ett tak.

Först två månader därefter informerade Petersson styrelsens ordförande Sven Söderberg att han tagit bort taket.

Ställda inför fullbordat faktum accepterade styrelsen beslutet.

"Finns inga tak"

Styrelseordföranden Lars Ramqvist ska, enligt Rydbecks rapport, vid ett tillfälle ha tagit upp frågan om tak med Lars-Eric Petersson. Och då ha fått svaret:

- Det finns inga tak på den här marknaden; de har tagits bort för länge sedan!

Ramqvist hävdar nu att han inte kunde göra något för att stoppa borttagandet av bonustaken.

- Vi ställdes inför ett fullbordat faktum. Då är det omöjligt för styrelsen att i efterhand ändra på civilrättsligt gällande avtal, säger Lars Ramqvist till Dagens Nyheter.

Sharetracker skulle pågå i två år. Men år 2000 förlängdes programmet.

Det andra incitamentsprogrammet, Wealthbuilder, skulle löpa i två år från 1 januari 1998 och enbart omfatta 20 till 30 höga chefer i Skandia AFS verksamhet i USA och Storbritannien. Men till slut svällde det till 47 chefer.

Inget tak

Styrelsen beslöt att Wealthbuilder skulle omfatta maximalt 300 miljoner kronor för 1998 och 1999. Men när Wealthbuilder förlängdes under 2000 undertecknade Lars-Eric Petersson - återigen i strid med styrelsens beslut - ett tillägg där taket i belöningsprogrammet togs bort.

Dessutom skulle de ersättningar som inte föll ut under 1998 och 1999 på grund av taket nu plötsligt betalas ut.

Peterssons signatur kostade Skandia 550 miljoner kronor i extra utbetalningar.

Totalt mjölkade sex höga chefer inom Skandia 861 miljoner kronor ur bonussystemen Sharetracker och Wealthbuilder.    Skandias förre vd Lars-Eric Petersson fick 178 miljoner och finansdirektören Ulf Spång 115 miljoner.    Ytterligare 71 anställda i höga befattningar fick drygt 1,1 miljard kronor, vilket motsvarar ett snitt på 15,7 miljoner per person.    Ordföranden Lars Ramqvist hävdar att han inte kunde stoppa miljonrullningen.

Leif-Åke Josefsson, Joachim Kerpner

ARTIKELN HANDLAR OM