Göran Hägglund kan bli ny kd-ledare

Han föreslås bli Alf Svenssons efterträdare

NYHETER

Kristdemokraternas valberedning föreslår Göran Hägglund till ny partiledare.

Han efterträder i så fall Alf Svensson som suttit i nästan 31 år.

Frågan är om Göran Hägglund kan återvinna den stora grupp väljare, 40 procent, som man förlorat efter förra valet.

Vid en presskonferens idag på tisdagen offentliggjorde kristdemokraternas valberedning sitt förslag till ny partiledare.

Turerna har varit många och de tre starkaste kandidaterna har varit Göran Hägglund, Mats Odell och Maria Larsson.

De två herrarna har länge tillhört den innersta kretsen kring Alf Svensson.

Mats Odell är ganska välkänd, Göran Hägglund mer anonym vilket har upplevts som ett problem.

Maria Larsson favorittippad

Maria Larsson har varit favorittippad men lät för en tid sedan förstå att hon inte ville bli ordförande för partiet.

- Den helhetsbedömning som valberedningen har gjort är att Göran Hägglund är den bäste att leda kristdemokraterna framöver, sade valberedningens ordförande Göran Sydhage på tisdagsförmiddagen.

44-årige Hägglund har suttit i riksdagen sedan 1991. Han föreslås av en enig valberedning.

Kristdemokraternas Ungdomsförbund (KDU) kommer att stödja Göran Hägglund på det extra rikstinget i april.

- Göran Hägglund har gjort sig känd för sin principfasthet och sin arbetskapacitet. Det tror vi är rätt egenskaper för att lyfta Kristdemokraterna, skriver KDU:s förbundsordförande Jakob Forssmed i en kommentar.

Simone Söderhjelm, TT