Många brister på Linateflygplatsen

Skarp kritik i haverirapport om flyg- katastrofen

NYHETER

Flera allvarliga säkerhetsbrister på Linateflygplatsen i Milano ledde fram till olyckan med SAS-planet i oktober 2001.

Signalsystemet var dåligt, rutinerna bristfälliga och missförstånd uppstod i kommunikationen mellan flygledartornet och flygplanet.

Det framgår av den italienska haverikommissionens slutrapport som presenterades i Rom på onsdagen

Rapporten kommer att leda till en rad rekommendationer om höjd säkerhet på italienska flygplatser.

Orsaken till olyckan är enligt haverikommissionen dels den mänskliga faktorn, där piloterna på Cessnaplanet valde fel taxibana under taxning i dålig sikt, dels en rad säkerhetsbrister på Linateflygplatsen.

Många brister

Flera allvarliga säkerhetsbrister har uppdagats:

Det saknades adekvata visuella hjälpmedel, visar rapporten. Förarna i Cessnaplanet fick vare sig via kartor, stoppmarkeringar, taxibaneljus eller skyltar nödvändig och korrekt information om var de befann sig.

Flygledarna insåg inte att Cessnaplanet befann sig på fel taxibana.

Radiokommunikationen fördes på både italienska och engelska och följde inte gällande regler.

Cessnaplanet borde aldrig ha fått landa på Linateflygplatsen den aktuella morgonen, visar utredningen.

Piloten var inte kvalificerad för att landa under förhållanden där sikten var lägre än 550 meter. Sikten var bara 100 meter vid olyckstillfället. Flygledningen kontrollerade dock aldrig pilotens kvalifikationer vilket man borde ha gjort.

118 människor dog

Kraschen på Linate var den svåraste flygolyckan i Italiens och SAS historia. 118 människor, däribland 23 svenskar, omkom.

Vid den första haveriutredningen slogs en rad brister fast vad gällde flygplatsens rutiner och personalens agerande.

Ett första utkast till slutrapport var klart redan i höstas, men då krävde de skandinaviska haveriutredningarna kompletteringar, främst när det gäller problemet med korsande start- och landningsbanor.

Elva personer blev åtalade för bland annat oaktsamhet och underlåtenhet. Bland de åtalade var styrelseordföranden och vd:n i italienska flygsäkerhetsverket, en flygledare och två av de anställda vid SEA, bolaget som driver Linate.

Inget har kommit fram som tyder på att SAS-piloterna gjorde något fel.

Vid fällande domar riskerade de åtalade upp till tolv års fängelse.

Rättegång sköts upp

Rättegången blev avbruten i slutet av juni 2003 när några av de åtalade åberopade en ny lag för att skjuta fram rättegången i 45 dagar.

Anhöriga till dödsoffren var mycket kritiska.

Den nya lagen som tillåter uppskjutna förhandlingar kan leda till att rättegångar i Italien aldrig slutförs, enligt nyhetsbyrån AFP.

Långa köer till domstolarna gör att preskriptionstiden kan hinna löpa ut. Men rättegången återupptogs i höstas.

Tidigare artiklar

Simone Söderhjelm, TT