EU oroat över Thailand

NYHETER

Regeringschefen i EU:s ordförandeland Finland, statsminister Matti Vanhanen, uttrycker stor oro över situationen i Finland.

– Vi är allvarligt bekymrade över de händelser som inträffade i kväll i Bangkok, säger han.

– Det är mycket beklagligt att demokratiska institutioner har tagits över av militär.

Han efterlyste ett återställande av ordningen så fort som möjligt.

AP