”De kommer att återlämna makten till folket”

Biträdande chefredaktören för Bangkok Post tror att statskuppen blir oblodig

NYHETER

Statskuppen har hittills inte påverkat det thailändarna.

Kuppmakarna kommer att lämna tillbaka makten till folket.

Det menar biträdande chefredaktören för Bangkok Post i sin analys av läget till aftonbladet.se.

– Det råder ett obehagligt lugn just nu, säger biträdande chefredaktören för Bangkok Post, Komoltwat Praprutitum till aftonbladet.se.

Hans journalister har följt statskuppen ända sedan den började som ett rykte under eftermiddagen fram tills att kuppmakarna framträdde i tv vid niotiden på kvällen.

– Statskuppen har inte varit något direkt hot mot folket. Mycket av den militära aktiviteteteten har skett vid regeringsbyggnaden. Personligen tror jag inte att det blir någon blodig statskupp, säger Praprutitum till aftonbladet.se.

En väg mot demokrati

Premiärminister Thaksin befinner sig i New York och tidningens journalister har försökt spåra de ministrar som ingick i regeringen.

– Vi tror att många av dem redan har lämnat landet. Premiärministerns familj tros befinna sig i England.

Hur påverkar statskuppen det thailändska folket?

– Den utgör inget direkt hot met det thailändska folket som jag ser det nu.

Vad tror du om den fortsatta utvecklingen?

– Det tycks inte vara den sortens män som vill ta makten för en längre tid. En del säger att det är emot demokratin att ta makten genom en statskupp. Andra säger att det är ett sätt att få bort en korrupt regim och ge folket makten tillbaka.

Läs också:

Carl-Magnus Fagerholm

ARTIKELN HANDLAR OM