Val i Thailand sköts upp

NYHETER

I förra veckan beslutade den thailändska regeringen att man skjutit upp det nyval som skulle ha hållits den 15 oktober till den 19 eller 26 november.

Bland annat saknades en valkommission sedan medlemmar av den tidigare kommissionen beslagits med att ha hjälpt regeringspartiet.

Avsikten med nyvalet är att reda upp den politiska röra som uppstått på grund av anklagelser mot Thaksin för ekonomiska brott och krav på hans avgång. En lång gatukampanj mot Thaksin ledde till att denne utlyste nyval i april. Men de stora oppositionspartierna bojkottade detta val. Resultatet blev därmed oklart. Domstolarna ogiltigförklarade till slut valet och den dåvarande valkommissionen fängslades.

Saknar parlament

Thailand har på grund av den oklara situationen inget fungerande parlament och en övergångsregering som inte har kunnat fatta viktiga beslut. Och nu kanske början på ett militärstyre.

Thailand har upplevt 17 militärkupper sedan 1932 då landet blev konstitutionell monarki och fram till tidigt 1990-tal. På senare år har dock militärens makt över politiken minskat avsevärt.

Läs också:

TT