Lista: Det här finns i vattnet

Flera stora märken underkända i Aftonbladets test - överskrider livsmedelsverkets gränsvärden.

Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten:

Natrium 100 mg/liter

Kalcium 100 mg/liter

Magnesium 30 mg/liter

Fluorid 1,5 mg/liter

Tjänligt med anmärkning